رسانه ها و تحولات

پژوهشی رسانه ای

شبکه ملی کودکان و نوجوانان راهکارها و ضرورت ها

 

شبکه ملی کودکان و نوجوانان راهکارها و ضرورت ها

کودک ورسانه

صدا وسیمای جمهوری اسلامی قصد دارد بر نامه های کودک و نوجوان خود را فعالتر و پربارتر کند و شبکه دوم سیما را به این امر مهم اختصاص دهد تا این شبکه فقط برای کودکان و نوجوانان برنامه پخش کند ما این حرکت خوب را به مسئو لین صدا وسیما  تبریک می گوییم و امید واریم تا  این بار با برنامه ریزی درست حداقل یک شبکه ملی برای کودکان و نو جوانان داشته باشیم به نحوی که این شبکه ویژه نه فقط در اسم ملی باشد بلکه در محتوا نیز به ملیت ایرانی و اسلامی ما نزدیکتر با شد به نحوی که کودکان بی دفاع ما در این عصر بی هویتی حداقل با هویت های ملی و مذهبی خود بیش از پیش آشنا گردند و در کوچه های بی هویتی غلبه فرهنگ غربی و وارداتی گم نشوند حد اقل محصولاتی داشته باشیم که رنگ وبوی ایرانی از آنها استشمام گرددو کودکان ما به هویت و گذشته پذر افتخار خود ببالند .  غنای فرهنگی ما در سطح بسیار بالایی است در حدی افتخار افرین به شرطی که گردانندکان کار بلد و کارشناس واقعی باشند ونه اینکه این امر مهم به کسانی واگذار گردد که نه شناخت درستی از ملیت ایرانی دارند و نه از هویت و باور های مذهبی ما  مشکلی که عقلای قوم پیوسته از آن رنج برده اند وودر طول سه دهه علیرغم تلاشها مورد تقدیر کمتر به آن پرداخته شده است. متاسفانه رسانه ملی علیرغم تلاشها هنوز نتوانسته است سیمایی درست از این هویت را ترسیم نماید و حق مطلب را اداکند سیمایی که در گذشته های نچندان دور مدنیتی را شامل میشده است که از بنکاله تا بخارا و از بخاراو خوارزم  تا در یای سیاه را در برمی گرفته است و همین گستردکی حوزه تمدنی نشان از اقتدار و عظمت فرهنگ ملی دارد . 

شکر شکن شوند همه طوطیان هند          زین قند پارسی که به بنگاله می رود

در دوران امپراطوران مغول در هندوستان زبان و فرهنگ ايراني در این کشور گسترش يافت.

زبان و شعر فارسي در هند سابقه طولاني دارد. شعر فارسي عصر مغولي نخست از آسياي مركزي و سپس از ايران آغاز شد و سبك شعر فارسي در شبه قاره، بخصوص نحوه خاصي از آن در قرون 18 و 17 به سبك هندي معروف شد.

عصر تيموريان در شبه قاره پاكستان و هند يكي از درخشان‌ترين ادوار تاريخ فرهنگ و تمدن و ادب و دانش به شمار بلكه بر بناي دلايل موجود اين دو را عصر طلايي فرهنگ و تمدن شبه قاره تلقي مي‌كنيم.

حافظ در این شعر حوزه مدنی گویش فارسی و نفوذ فرهنگ ایرانی را در زمان خودش این چنین ترسیم میکند.

به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

پس نفوذ فرهنگ و تمدن  ایرانی در عصر حافظ و مقارن حمله تیمورلنگ  به ایران کشمیرو هند و ستان و خوارزم و ازبکستان فعلی هم بوده است و صد البته که خواندن اشعار فارسی در این مناطق برای فرزانگان و حتی مردم عادی باعث افتخار بوده استو این افتخار به معنای ارج نهادن به فرهنگ والا و بالنده ایرانی بوده است  . اما متا سفانه ایران پس از عصر صفویه بمروز بالندگی وحوزه نفوذ خود را از دست داد واین غربیها و انگلیسی ها بودند که جای پای ما را در این منطقه پر کردند و در هند نفوذ کردند .امروزه به دلیل قرابت فرهنگی ایران می تواند حوزه نفوذ فرهنگی خود را از طریق رسانه ای گسترش دهد و به قول مک لوهان اگر ارشمیدوس در عصر رسانه ها بود و  نقطه اتکایی می خواست تا جهان را جا بجا کند مطمئن با شدکه امروزه با انگشتان خود  رسانه هاوبخصوص تلویزیون را نشان می داد .

واما اصل مطلب :

امروز شبکه های زیادی در سطح ملی و فرا ملی برای  کودکان برنامه پخش میکنند و تا حدود زیادی نیز معیار های ملی و مذهبی خود را در این برنامه ها اعمال می کنند و حتی این برنامه ها را در سطح جهانی یا فرا ملی به خورد کودکان ما هم می دهند که این جای تاسف دارد شبکه کودکان الجزیره قطر در کشوری که به اندازه یک شهر کوچک ایران نیست برنامه هایی را برای جهان پخش می کند و قصد تاثیر گذاری در حوزه های خارج از مدنیت خود دارد. گرچه این شبکه نیز تا حدود زیادیازنظرمحتوایی تحت تاثیر تمدن غربیست ولی برنامه های ملی و عربی خود را نیز دارد . برای کشور عزیزما ایران که مدنیتی دیرپا و بالند را به یدک میکشد وجود یک شبکه ملی ومنطقه ای و حتی جهانی ضروری و اجتناب پذیر است . ما بیش از 50 سال است که بیشتر از محتوا های غربی ونه ملی استفاده کرده ایم که به نظر می رسد این محتوا ها بعد ها برای ما تهدید محسوب شود و دوری از فرهنگ ملی و مذهبی را به بار آورد .

بعد از انقلاب با فعال شدن استودیوی صباو داشتن مسولین آشنا با مدنیت ایرانی و اسلامی کار های بزرگی انجام شد ولی این کارهای بزرگ همراه با تاخیر بود اماامروزه دیگر بهانه های دیروز را نداریم زیرا در حال حاضر چه از لحاظ محتوایی وچه از لحاظ تکنیکی در سطح ملی مشکلی نیست و امید واریم که از لحاظ مدیریتی و تامین بودجه لازم نیز مشکلی نباشد و دید گاه مسئولین محترم نیز براساس هزینه و فایده شکل نگیرد چون در آن صورت فیلم ها و کارتون های کره ای و چینی بازار ما را مثل کالا های دیگر تسخیر خواهند کرد .

دیروز کارتونها و فیلمهای غربی و امروز هم فیلمها و کارتونهای شرقی که با فرهنگ ملی و بخصوص مذهبی ما سنخیت ندارند می توانند باورهاملی ما را به چالش و ضعف بکشانند . این در حالیست که   مثنوی معنوی ، گلستان و بوستان ،شاهنامه فردوسی ، قابوس نامه ،کلیله و دمنه ،مرزبان نامه وسایر گنجینه های ملی  هنوز بکرو حرف های زیادی برای گفتن دارند و گنجینه های فراوانی در این آثار خاک می خورند که برای انسان امروزین هم حرفهایی تازه دارند همانگونه که مثنوی در امریکا شناخته شده تر ازایران است و جزء کتابهای پر تیراژ این کشور بوده است .اما حکایت ما چنین است که حافظ می فرماید :

آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

ولی انحصارهای فرهنگی غربی امروزه باید در منطقه خاورمیانه وکشور های مسلمان باید بشکند زیرا غنای فرهنگی ما پتانسیل بالایی دارد و توان مقابله و برابری و حتی غلبه را نیز در خود سراغ دارد . زیرا جوانان ما این مسئله را در سایر بخشها به منصه ظهور گذاشتند . در بخش های فنی تر و مشکلتر مثل شکافت هسته اتم و تسلطه به انرژیهای پاک و فناوری هسته ای و توانمندی در شبیه سازی مر کز رویان .

در جهانم امروز همانطور که سلطه از طریق فرهنگی صورت می پذیرد رهایی و عزت و افتخار نیز در غنای فرهنگی است که خوشبختانه تمدن ایرانی ما دارای این غنا با پتانسیل بالا است .

در زمینه خاص سر گرمیهای کودکان،تاسیس  شبکه ملی کودکان و نوجوانان ایران از ضروریات و واجبات است زیرا نفوذ فرهنگ وتمدن غرب چالش های خاص خود را در درازمدت نشان خواهد داد زیرا بیگانه و وارداتی است و با بنیان های  فرهنگی ما سخیت ندارد . و امروزه شاهدویروسی شدن سلیقه کودکان و نوجوانان خود هستیم و این نتیجه هجوم فرهنگ غربی است و عدم توجه به فرهنگ ملی و اسلامی و کم کاری در این زمینه است که  باز خورد آنرا بعد هاو به صورت نا محسوس و نهفته در جامعه احساس خواهیم کرد . محصولات فرهنگی همچون بازی های رایانه ای فیلم های کاتونی و شبکه های ماهوارهای کودکان و نوجوانان کار را برای تولید کنندکان و کار گردانان ایرانی کار و شناسایی سلیقه کودکان را دشوار کرده است به شکلی که هیچ تهیه کننده ای جرائت و جسارت تهیه فیلم برای کودکان و نوجوانان را ندارد و ما دیگر شاهد شاهکارهای هنری ملی مثل کلاه قرمزی و مدرسه موشها نیستیم که پربیننده باشد نیستیم البته تهیه کنند گان محترم باید میدان را ترک نکنند و با تحقیق و تفحص و تیز بینی باید حوزه فرهنگی ملی را در  زمینه تهیه فیلم ها و کا رتون ها خالی نکنند و امروزه افراد توانمند و با تجربه ای نظیر آقایان ایرج تهماسب ، حمید جبلی ،اکبرعبدی و  عمو پورنگ و خانم معتمد آریاو....صد ها هنر مندی که قلبشان برای پر آوازه شدن نام ایران و ایرانی می تپند  را داریم  که در صورت همکاری و همدلی باز هم می توانند بدرخشند و محتوا های ملی را ارتقا ببخشند .  جای تاسف دارد که از این بزرگان و تلاشها یشان در جهت ارتقائ فرهنگ ملی  کمتر تقدیر و تشکر شایسته ای شده است و مسولین انها را در کوچه و پس کوچه های گرفتاری زندگی فراموششان کرده اند و سر مایه های ملی با این توانایی را را نموده اند کدام دکترا ویا حتی دیپلم افتخار را به انان اهدا نموده اند .

در پایان لازم به ذکر است که همکاری صدا و سیما ، وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می تواند بسیاری از مسائل لاینحل و گره های نا گشودنی در این زمینه را بگشاید و ایجاد یک بازار رقابتی سالم در زمینه تولید محتواهای کودکان و نو جوانان ،می تواند جوانان جویای نام را به گردونه رقابت ها وارد نمایدو با ورود جوانان به این گردونه توسعه صنعت محتواهای فرهنگی فارسی رقم خواهد خورد .

انشا ا...

ابراهیم گودرزی فراهانی کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه   

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 0:26  توسط   |